Digitální forenzní analýza hledá digitální důkazy převážně na podporu vyřešení trestních případů. Lze ji využít pro vyšetřování trestných činů i pro interní vyšetřování v soukromém nebo korporátním prostředí. Často se používá jako jeden z nástrojů pro řešení tzv. incident response a snižuje celkové náklady vynaložené na řešení těchto incidentů.

CO JE DIGITÁLNÍ FORENZNÍ ANALÝZA?

Digitální forenzní analýza je věda i schopnost získávání, vyhledávání a interpretace digitálních dat pro trestní, obchodní nebo soukromé soudní procesy nebo soukromé účely. Výsledky analýzy by mohly být důkazem o trestné činnosti, porušení vnitřních předpisů nebo by mohly být důležité z různých důvodů a za standardních podmínek nepřístupné.

FORENZNĚ ZAJIŠTĚNÉ DŮKAZY

Forenzně zajištěné důkazy jsou důkazy získané, analyzované a interpretované způsobem, který lze veřejně obhájit a odůvodnit, jsou přijímány soudem a obvykle jsou prezentovány soudním znalcem. V našem Digitálním forenzním institutu máme mnoho expertů z oboru a soudních znalců.

SOUDNÍ ZNALEC

Soudní znalec je specialista jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti, který pomáhá jak při procesu incident response, tak při shromažďování digitálních důkazů a vytváří vhodné výstupy, jako jsou forenzní reporty, technické zprávy nebo znalecké posudky.

ZNALECKÉ POSUDKY A TECHNICKÉ ZPRÁVY

Technická zpráva nebo znalecký posudek jsou typické výstupy digitální forenzní analýzy, které jsou soudem přijímány jako důkaz.

ODBORNÁ GARANCE

Používáme celosvětově uznávané postupy a metody při všech našich analýzách za využití nejmodernějších dostupných softwarových a hardwarových nástrojů.

DOKÁŽEME FORENZNĚ ZAJISTIT A ANALYZOVAT DATA Z RŮZNÝCH ZDROJŮ

V případě bezpečnostního incidentu nebo počítačové kriminality hraje čas klíčovou roli.
Mnoho případů vyšetřování selhalo díky nesprávné první reakci.
Pozdní nebo nesprávné zajištění důkazů může znalecké zkoumání zkomplikovat, případně i úplně znemožnit.

Potřebujete správně zajistit důkazy?

Potřebujete správně zajistit důkazy?

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux