Digitální forenzní institut RAC nabízí rozsáhlé forenzní služby vycházející z požadavků zákazníků, které jsme se v posledních 25 letech snažili splnit.
Počínaje vzděláváním a školením, poradenstvím a asistencí, forenzními vyšetřováními, přizpůsobováním hardwarových produktů až po nejčastěji vyžadované znalecké posudky.

Digitální forenzní institut RAC nabízí rozsáhlé forenzní služby vycházející z požadavků zákazníků, které jsme se v posledních 25 letech snažili splnit. Počínaje vzděláváním a školením, poradenstvím a asistencí, forenzními vyšetřováními, přizpůsobováním hardwarových produktů až po nejčastěji vyžadované znalecké posudky.

FORENZNÍ ANALÝZY

Zkoumáme různé typy digitálních technologií, a to včetně jakýchkoli digitálních dat souvisejících s bezpečnostními incidenty nebo trestními případy. Naši odborníci umí zkoumat činnosti, procesy a fakta v počítačových systémech, bezpečnostní aspekty a rizika v informačních systémů, činnosti v informačních systémech související s nezákonnými, trestními nebo neúmyslnými činy, které zahrnují škodu nebo právní delikty, zkoumání dodržování vnitřních politik a směrnic atd.

Případy, kterým se nejčastěji věnujeme, zahrnují analýzu dat, jejich vyhledávání a obnovu, nezákonné použití a šíření údajů chráněných zákonem, manipulace, změny a ztráta dat, pronikání do systémů, padělání pomocí informačních atd.

ZNALECKÉ POSUDKY

Soudní znalci musí mít rozsáhlé odborné zkušenosti, aby mohli jasně vysvětlit svá vyjádření a závěry právníkům. To by mohlo způsobit řadu problémů, protože právníci nemusí nutně rozumět té či oné digitální technologii, ale musí porozumět výsledkům poskytnutých digitálních forenzních reportů a znaleckých posudků, které jsou důležitou součástí soudního sporu.

Naši odborníci mají mnohaleté zkušenosti s účastí u soudů, kde opakovaně poskytovali kvalifikovaná vysvětlení technických podrobností, které byly popsány ve znaleckém posudku. Během soudního řízení, kdy je přítomen soudní znalec, je možné velmi často dospět k důležitým souvislostem, které nelze v rámci znaleckého posudku zaznamenat.

KONZULTACE A ASISTENCE

Akvizice digitálních důkazů je prioritní operací. Pouze správně a úplně získaný digitální důkaz může vést k pozitivnímu výsledku, digitální důkaz je totiž velmi křehký a během několika sekund může být snadno poškozen a jakákoliv chyba může vést k devalvaci práce, která byla nebo bude vynaložena. Neexistují dva stejné případy bezpečnostních incidentů nebo vyšetřování trestných činů. Důrazně doporučujeme pozvat našeho experta do vyšetřovacího týmu. Zkušenosti potvrzují, že při participaci našich odborníků lze nalézt nové souvislosti, získat více důkazů nebo důkazů s vyšší průkazností.

Naše pomoc při vyšetřování je často nezbytná, abyste se ujistili, že získáváte všechny relevantní důkazy, že nedošlo k poškození zařízení a že nedošlo k poškození ani ztrátě žádných důkazů. Samozřejmostí je kompletní servis při poskytování výpočetní a komunikační techniky, včetně dokumentace, balení a profesionální přepravy.

SPECIFICKÉ SLUŽBY A ŘEŠENÍ

NÁVRH FORENZNÍ LABORATOŘE

Pomohli jsme navrhnout, vybudovat a technicky vybavit několik digitálních forenzních laboratoří v České republice a na Slovensku. Design, pracovní prostor, výběr zařízení, návrh síťové architektury, plán ukládání, přenosu a zabezpečení dat – to vše je součástí našich služeb.

PRODUKTY NA MÍRU

Náš Digitální forenzní institut sestavil sady HW nástrojů nebo forenzních stanic vyrobených na zakázku. Jejich cílem je získávat a analyzovat digitální důkazy. Tyto sady nástrojů a jejich kombinace vycházejí z mnohaletých zkušeností našich expertů a odrážejí potřeby forenzních odborníků. Ať už jde o získávání dat v terénu nebo laboratoři a jejich analýzu. Všechny sady nebo stanice jsou na míru přizpůsobeny požadavkům zákazníků.

NÁVRH FORENZNÍ LABORATOŘE

Pomohli jsme navrhnout, vybudovat a technicky vybavit několik digitálních forenzních laboratoří v České republice a na Slovensku. Design, pracovní prostor, výběr zařízení, návrh síťové architektury, plán ukládání, přenosu a zabezpečení dat – to vše je součástí našich služeb.

PRODUKTY NA MÍRU

Náš Digitální forenzní institut sestavil sady HW nástrojů nebo forenzních stanic vyrobených na zakázku. Jejich cílem je získávat a analyzovat digitální důkazy. Tyto sady nástrojů a jejich kombinace vycházejí z mnohaletých zkušeností našich expertů a odrážejí potřeby forenzních odborníků. Ať už jde o získávání dat v terénu nebo laboratoři a jejich analýzu. Všechny sady nebo stanice jsou na míru přizpůsobeny požadavkům zákazníků.

Chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

Chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux