Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Analýza a řízení bezpečnostních rizikŘízení rizik
Řízení a organizace bezpečnostiŘízení bezpečnosti
Zajištění kontinuity podnikatelských činnostíŘízení kontinuity
Řízení kvality
Forenzní analýzaForenzní analýza
Výzkum a vývoj
Potřebujete řešit různé aspekty bezpečnosti informací ?Specifické služby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Produkty


Risk Analysis Consultants

Školení k novele kybernetického zákona 181/2014 Sb.

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

 
Jste zde: Služby > Řízení kvality

QMS: Zavedení systému řízení kvality

Systém řízení jakosti (QMS) je dokumentovaný systém prokazující, že jsou identifikovány, pochopeny a plněny požadavky zákazníka, zainteresovaných stran a legislativy na produkt, nebo poskytovanou službu. Procesy v organizaci jsou monitorovány, měřeny a nastaveny efektivně. Rizika a příležitosti (nový požadavek ISO 9001:2015) jsou řízeny, s cílem dosáhnout požadovaných výsledků, zvýšit žádoucí efekty, předejít nežádoucím účinkům a dosáhnout zlepšení.

Pro všechny organizace je řízení kvality klíčovou součástí podnikatelských procesů.Řešení této problematiky vyžaduje odpovídající systémový a komplexní přístup, proto je základním vodítkem pro tuto oblast ISO norma ISO 9001.
V roce 2015 byla publikována nová revize této normy. Jejím cílem je zapracování nových poznatků v oblasti řízení kvality a přechod na jednotnou strukturu podle Annex SL. Tato struktura je používána od roku 2011 a přispívá k zpřehlednění a identifikaci společných požadavků. Mnoho organizaci využívá více než jeden systém řízení a právě při budování integrovaného systému řízení je vhodné jednotné řešení společných požadavků norem ISO.

Tým našich konzultantů je připraven poskytnout vám podporu v každém jednotlivém kroku úspěšného zavádění QMS, včetně případné přípravy na certifikaci:

 • analýza procesů a současného stavu vaší organizace
 • vymezení částí vaší organizace, které by měly být certifikovány
 • poskytnutí rady při interpretaci normy
 • identifikace oblastí, které vyžadují zlepšení
 • předcertifikační audit.

Důvody organizací k využití projektu zavedení QMS
 • spokojenost zákazníka je klíčovou podmínkou pro úspěšné fungování organizace
 • vedení organizace požaduje efektivní systémové řešení
 • nejsou k dispozici vlastní odborné kapacity
 • předpokládá se certifikace organizace.

Přínosy projektu zavedení QSMS
 • jasné definování cílů, majitelů procesů a pravidel v organizaci
 • nastavení organizace na základě globální ověřené praxe
  • nepřetržitá informovanost vedení organizace a jeho vliv na procesy organizace
  • zvýšení partnerské důvěryhodnosti a konkurenční schopnosti v rámci EU
  • efektivnost využívání zdrojů a kapacit.
Související odkazy

Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2018 Risk Analysis Consultants