NAŠE ZAČÁTKY

Risk Analysis Consultants, s.r.o. je česká společnost poskytující profesionální služby a řešení v oblasti bezpečnosti informací. Již od roku 1995 pomáháme organizacím z vládního a komerčního sektoru chránit jejich informace. Společnost je ve výhradním vlastnictví zakládajícího hlavního konzultanta a je nezávislá na jakékoli jiné společnosti nebo obchodní skupině. Stali jsme se jednou z prvních společností specializujících se výhradně na informační bezpečnost na českém a slovenském trhu.

KDO JSME?

Jsme tým konzultantů se zkušenostmi v oblasti informační bezpečnosti, počítačové bezpečnosti, business continuity, auditu, ICT a řízení projektů nebo digitální forenzní analýzy. Jsme členy několika národních a mezinárodních profesních organizací. Všichni konzultanti musí při nástupu do společnosti projít osobním testem a klíčoví konzultanti jsou navíc podrobeni různým bezpečnostním standardům nebo prověrkám. Asistenti nás také podporují v rámci účetnictví, marketingu a administrativy.

JAK SI VEDEME?

Společnost je od svého založení zisková a neustále se rozšiřuje. V České republice jsme si vytvořili širokou síť kontaktů, spolupracujeme s předními společnostmi a poradenskými firmami na různých projektech napříč obory. Naše aktivity překračují i české hranice a klíčové klienty a partnery máme v různých zemích (např. USA, Kanada, Velká Británie, Švédsko, Slovensko, Francie, Slovinsko, Rusko atd.). To nás řadí mezi přední firmy na českém trhu se zaměřením na informační bezpečnost.

HISTORIE

Již od roku 1995 jsme jednou z nejvýznamnějších organizací v oboru.
S pár důležitými milníky naší historie se s Vámi podělíme.

25 let od založení společnosti Risk Analysis Consultants, s.r.o.

 Projekt úspěšné implementace ISMS u významného dodavatele služeb pro energetiku v ČR.
Tvorba BCP a DRP pro mezinárodní bankovní skupinu, dlouhodobá podpora řízení rizik u organizace v leteckých službách, školení specialistů v oblasti Cyber Crime pro Policii ČR.

Spuštění specializovaného portálu pro Digital Forensics www.forenzniprodukty.cz. Implementace ISMS na neklasifikovaných systémech na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky v souladu s ISO / IEC 27001: 2013 a zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb. Implementace správy zranitelnosti a správy privilegovaných identit v ČSOB Slovensko. BCM pro ICT služby NAKIT. Posouzení rizik používání cloudových služeb pro Mainstream Technologies (Microsoft). Implementace řešení pro správu zranitelností a privilegovaných identit v Equa Bank.

 Realizace analýzy dopadů (BIA) ve společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (EBU – Enterprise Business Unit). Provedení Business Impact Analysis, řešení bezpečnostních incidentů a forenzní zajišťování důkazů z bezpečnostních incidentů a zavedení procesu a automatizovaného nástroje pro řízení zranitelností ve společnosti AVG Technologies. Evropská komise ocenila odbornost a kvalifikaci Znaleckého ústavu RAC a schválila k realizaci projekt vytvoření českého národního centra excelence pro potírání kybernetické kriminality (C4e).
Příprava ČEPS, a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. pro certifikaci podle ISO / IEC 27001. Provedená analýza dopadu podnikání (BIA) ve společnosti Allianz pojišťovna, a.s. a analýza rizik ve společnosti Equa Bank a.s. Vydání prvního vydání časopisu Digital Forensics Journal. Organizace prvního semináře pro zákazníky z řad znalců a orgánů činných v trestním řízení s názvem Digital Forensics InfoDay.

Partnerství se společnostmi Airtight, Cyber-Ark Software a AlgoSec. Zavedení principů BCM v jedné z největších finančních institucí v zemi. Členové týmu našeho Znaleckého ústavu úspěšně složili zkoušky a získali mezinárodní certifikaci AccessData Certified Examiners.

Příprava společností s globální působností a mezinárodní sítí poboček na certifikaci ISMS podle ISO / IEC 27001.
Vydání překladu knihy „British Standards Institution“ „The Route Map to Business Continuity Management. Řízení kontinuity). Recertifikace RAC a obnovení certifikátů ISO 27001 a ISO 9001.
Příprava významných zahraničních průmyslových společností na certifikaci BCM podle BS 25999-2: 2007. Celosvětová asociace profesionálů IS ISACA udělila certifikaci CRISC několika našim odborníkům a konzultantům.

Úspěšná implementace a certifikace integrovaného systému řízení RAC obsahujícího část systému managementu kvality podle ISO 9001:2000 a část systému managementu bezpečnosti informací podle ISO 27001:2005. Národní bezpečnostní úřad znovu vydává pro RAC platnou prověrku zabezpečení zařízení pro stupeň utajení „Důvěrné“. Úspěšná implementace projektů správy zranitelností v různých organizacích.

Úspěšná příprava našeho zákazníka jako první české společnosti, která získala certifikát ISMS.
Realizace prvních rozsáhlých projektů v EU, získání členství v mezinárodní konzultační asociaci.
Zavedení systému analýzy a řízení rizik s podporou vzdáleného sběru informací.

Vývoj specializovaného analytického softwarového nástroje pro průzkum pomocí dotazníku včetně komplexních znalostních bází.
Realizace rozsáhlých projektů zavádějících ISMS pro organizace v České republice a získání certifikátu normy ISO 9001: 2000 pro celkový systém managementu kvality. RAC obdržela osvědčení a bezpečnostní prověrku od Národního bezpečnostního úřadu na stupeň „Důvěrné“.

Vlastní vývoj expertního systému pro bezpečnostní audit, poradenské služby v oblasti řízení rizik a bezpečnosti, vývoj standardních řešení pro běžné problémy s bezpečností a správou informací. Vytvoření české verze metodiky a nástroje pro analýzu a řízení rizik, vývoj metodiky a bezpečnostního profilu pro státní správu České republiky.

Komplexní bezpečnostní projekty pro státní správu, speciální projekty pro komerční sektor, první překlad metodiky a nástrojů pro analýzu a řízení rizik do českého jazyka. Zahájení řady projektů zajišťujících bezpečnost velkých systémů ve státní správě a komerčním sektoru, realizace projektu obnovy informačního systému.

Založení lokální pobočky mezinárodní profesní asociace ISACA v České republice. Zahájení řady projektů v oblasti auditu IS a řízení rizik pro vládní i soukromý sektor. Úzká spolupráce s různými poskytovateli bezpečnostních řešení a práce na dalších projektech.

Založení společnosti Risk Analysis Consultants, s.r.o.

PARTNEŘI

Spolupracujeme jen s těmi nejlepšími, a proto jsou našimi významnými partnery dodavatelé technologií a služeb, konzultační firmy nebo experti a specialisti v jednotlivých oborech IT služeb.

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

Naše odborné znalosti a profesionalita pomáhají významným organizacím a institucím v oblasti informační bezpečnosti, auditů IS, řízení kontinuity podnikání a analýzy digitální forenzní. Disponujeme např. certifikacemi ISO, NSA, MS ČR, ISACA, ISC2, BSI, BCI, NCIA, PRINCE, CRAMM, QCP, ACFE, MCFE atd.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Chceme držet krok s nejnovějšími best practices a udržovat vysokou úroveň znalostí a profesionality, proto je Risk Analysis Consultants s.r.o. a naši konzultanti členy různých mezinárodních profesních organizací jako např.  ISACA, AFCEA, CSI, ICSA, PMI atd.

PARTNEŘI

Spolupracujeme jen s těmi nejlepšími, a proto jsou našimi významnými partnery dodavatelé technologií a služeb, konzultační firmy nebo experti a specialisti v jednotlivých oborech IT služeb.

MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

Naše odborné znalosti a profesionalita pomáhají významným organizacím a institucím v oblasti informační bezpečnosti, auditů IS, řízení kontinuity podnikání a analýzy digitální forenzní. Disponujeme např. certifikacemi ISO, NSA, MS ČR, ISACA, ISC2, BSI, BCI, NCIA, PRINCE, CRAMM, QCP, ACFE, MCFE atd.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Chceme držet krok s nejnovějšími best practices a udržovat vysokou úroveň znalostí a profesionality, proto je Risk Analysis Consultants s.r.o. a naši konzultanti členy různých mezinárodních profesních organizací jako např.  ISACA, AFCEA, CSI, ICSA, PMI atd.

Chcete se stát součástí našeho týmu? Prohlédněte si seznam volných míst zde.

Chcete se stát součástí našeho týmu?

Prohlédněte si seznam volných míst zde.

Chcete se stát součástí našeho týmu? Prohlédněte si seznam volných míst zde.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux