PODMÍNKY POUŽITÍ

Ještě než začnete používat webové stránky společnosti Risk Analysis Consultants spol. s.r.o. (dále jen společnost RAC), umístěné na adrese www.rac.cz, si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Stahováním nebo čtením těchto stránek vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Pokud tyto podmínky neakceptujete, přejděte prosím na stránky, jejichž použití se netýkají

Podmínky použití stránek

Společnost RAC Vás opravňuje k prohlížení a kopírování materiálů z těchto stránek pouze pro Vaše osobní nekomerční použití za podmínky, že budete dodržovat autorská práva a další instrukce s ním spojené, které jsou obsaženy v původních materiálech nebo jejich kopiích. Materiály na těchto stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jakékoli neoprávněné použití (modifikace, reprodukce, veřejné využívání, provozování nebo distribuce pro libovolné veřejné nebo komerční účely) může představovat narušení autorských práv. Použití těchto materiálů na jakékoli jiné webové stránce nebo v síťovém počítačovém prostředí pro jakoukoli potřebu je zakázáno.

Jestliže ze stránek společnosti RAC stáhnete programové vybavení, pak jeho použití (pokud není výslovně uvedeno jinak) podléhá Licenčním podmínkám, které jsou přiloženy nebo dodávány s ním. Nesmíte kopírovat nebo instalovat programové vybavení, dokud nepřečtete podmínky odpovídajícího licenčního ujednání a neakceptujete je.

Odkazy obsažené na stránkách společnosti RAC, které vedou na stránky třetích stran, jsou poskytnuty výlučně pro usnadnění použití těchto stránek. V případě použití těchto odkazů opouštíte stránky společnosti RAC. Vzhledem k tomu, že společnost RAC neprověřuje stránky třetích stran, není zodpovědná za existenci ani obsah těchto stránek. Společnost nenese žádné záruky za tyto stránky (informace, programové vybavení, jiné produkty či materiály na nich obsažené) ani za výsledky, které mohou být dosaženy při jejich použití. Jestliže se rozhodnete navštívit kteroukoli ze stránek třetích stran, na něž vede odkaz ze stránek společnosti RAC, činíte tak na vlastní riziko.

Informace a materiály uvedené na stránkách společnosti jsou poskytovány “tak jak jsou” bez jakýchkoliv záruk za jejich vhodnost při použití k určitému účelu. Společnost může kdykoli provést změny na svých stránkách nebo v produktech na nich se nacházejících bez předchozího upozornění. Informace a materiály na stránkách mohou být neaktuální a společnost RAC se nezavazuje tyto materiály pravidelně aktualizovat.

Společnost RAC, její dodavatelé ani další třetí strany zmíněné na těchto stránkách v žádném případě nezodpovídají za jakékoli škody, ztráty dat nebo narušení podnikatelských aktivit zapříčiněné použitím nebo naopak neschopností použít stránky společnosti RAC, stránky s nimi propojené nebo materiály či informace obsažené na kterékoli z těchto stránek. Jestliže si použití materiálů nebo informací ze stránek společnosti RAC vyžádá potřebu servisu, opravy nebo korigování vašeho zařízení nebo dat, společnost RAC nenese náklady s tím spojené.

Tyto Podmínky se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony České republiky.

Společnost RAC může tyto podmínky kdykoli revidovat nebo aktualizovat . Měli byste čas od času navštěvovat tuto stránku a ověřit si aktuální znění podmínek, neboť jsou pro Vás závazné. Některá ustanovení těchto podmínek mohou být nahrazena výslovně stanovenými právními poznámkami nebo podmínkami vloženými na určité stránky těchto webových stránek.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux