ŠKOLENÍ – ŘÍZENÍ KONTINUITY (BCM)

Cíl školení
Cílem školení je seznámit specialisty a vedoucí pracovníky s postupy a požadavky na zavádění systému řízení kontinuity činností (BCMS) podle normy ISO 22301.

Komu je školení určeno
Toto školení je určeno primárně pro pracovníky, kteří se v organizaci zabývají bezpečností, ale i pro další, ať už vedoucí pracovníky, pracovníky vnitřního auditu, bezpečnosti či IT managery, kteří se aktivně podílejí, nebo se chtějí podílet na bezpečném a spolehlivém chodu Vaší organizace.

Obsah školení
Systém řízení kontinuity činností organizace (Business Continuity Management System, BCMS) je ta část celkového systému řízení organizace, která ustanovuje, zavádí, provozuje, monitoruje, přezkoumává, udržuje a zlepšuje kontinuitu činností.
Školení podává základní informace o cílech, doporučeních a postupech při zavádění a certifikaci systému řízení kontinuity činností (BCMS) podle normy ISO 22301. Základním východiskem pro osnovu školení je dvojice norem ISO 22301 (Requirements) a 22313 (Guidance). Normy poskytují v současnosti nejucelenější zdroj informací pro oblast řízení kontinuity činností. Podle doporučení ISO 22313 a certifikačních požadavků ISO 22301 budou účastníkům kurzu vysvětleny jednotlivé kroky zavádění BCMS, včetně požadavků na případnou certifikaci zavedeného systému.

Osnova školení
1. Business Continuity Management System podle ISO 22301

a. Hlavní drivery a přínosy BCMS
b. Jak na řízení kontinuity a obnovy
c. Aktuální tredny a budoucí vývoj
d. ISO 22301 a certifikace BCMS
e. Vztah k normám řady 27k (ISMS)

2. Řízení programu BCMS
Úspěšná implementace systému řízení kontinuity činností je závislá na řadě faktorů, ale tím zdaleka nejpodstatnějším je podpora a aktivní prosazování BCMS ze strany vedení organizace.

a. Politika a rozsah BCMS
b. Požadavky na dokumentaci BCMS
c. Role a odpovědnosti
d. Požadavky na zdroje a součinnost

PŘESTÁVKA NA KÁVU (15 min.)

3. Porozumění činností organizace
Cílem tohoto kritického kroku je porozumění tomu, jaké jsou hlavní cíle organizace, jak jsou tyto cíle dosahovány, čím mohou být cíle ohroženy, jaké produkty a služby jsou z hlediska dosažení těchto cílů kritické.

a. Služby a klíčové procesy / činnosti
b. Řízení rizik
c. Analýzy dopadů – BIA

Praktické příklady a ukázky

4. Vytvoření strategií BCMS
Cílem vytváření strategií je určování a výběr alternativních metod, jejichž použitím budou po incidentu obnoveny kritické činnosti a procesy organizace na minimální přijatelné úrovni.

a. Strategie obnovy klíčových procesů a činností
b. Základní strategické modely
c. Jak snížit možné ztráty
d. Požadavky na záložní prostory a zdroje

2. Vývoj a implementace plánů
Cílem jednotlivých plánů BCMS je identifikovat činnosti a zdroje potřebné pro hladké zvládání nastalých krizových situací.

a. Plány kontinuity činností, havarijní plány
b. Aktivace plánů, postupy zvládání havarijní situace
c. Rozsah a tradiční formát plánů (BCP, DRP)
d. Příklady a ukázky plánů

3. Testování vytvořených plánů
Cílem testů je odhalení nedostatků v navržených postupech obnovy a následné doplnění a aktualizace vytvořených plánů. Plán, který zůstane neotestován, je pouhým cárem papíru. Cílem testů je prověření úplnosti a funkčnosti navržených postupů.

a. Co a jak často testovat
b. Jak sestavit program testování, kdo se má účastnit
c. Jaké typy testů se nejčastěji provádějí

Cena školení
11.900,- Kč bez DPH
Každý účastník školení navíc obdrží zdarma publikaci “Jak postupovat při řízení kontinuity činností” v ceně 1190,- Kč

Délka školení
1/6 (dny/hodiny)

Min. počet školených osob
3

Chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

Chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux