OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ŠKOLENÍ

Přečtěte si prosím pečlivě obchodní podmínky účasti.
Vyplněním registračního formuláře vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.

Podmínky účasti: Na základě vyplněného formuláře Vám bude zaslána zálohová faktura k úhradě poplatku za školení, každý účastník školení se musí nejpozději v den zahájení školení prokázat dokladem o zaplacení příslušné částky na účet společnosti RAC. V případě, že účastník z jakýchkoli důvodů nestihne částku včas uhradit je možné provést platbu v hotovosti přímo v den zahájení školení. Daňový doklad bude vystaven na základě uskutečněného zdanitelného plnění. V ceně školení jsou zahrnuty výukové materiály a občerstvení účastníků v průběhu výuky. Ostatní náklady spojené s dopravou, stravováním a ubytováním si hradí účastník sám.

K ceně kurzů je nutno připočíst aktuálně platnou sazbu DPH.
Číslo bankovního účtu společnosti RAC: 576 900 263/0300

Zrušení účasti: Při stornování účasti nejpozději 14 dnů před začátkem školení neúčtujeme objednateli žádný manipulační poplatek. Při pozdějším zrušení účasti účtujeme 50% ceny školení a při zrušení 5 dnů a méně před začátkem školení účtujeme celou částku.
Změna termínu: Při změně termínu z organizačních důvodů nebudou tyto storno poplatky uplatňovány. Pro každé školení je stanoven minimální počet účastníku (viz informace o jednotlivých školeních), v případě, že tento počet není naplněn bude školení přesunuto na následující termín. O jakýchkoliv organizačních změnách Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.
Odpovědnost: Účastníci odpovídají společnosti RAC za zničení či poškození pomůcek, které RAC pro školení poskytuje, pokud je použijí v rozporu s pokyny lektora.
Školení u zákazníka: V případě, že společnost RAC realizuje po dohodě školení v prostorách, které zajistí zákazník, je zákazník povinen zajistit pro toto školení vhodné místnosti a dohodnuté pomůcky.
Místo konání: Bude přihlášeným upřesněno s dostatečným předstihem před termínem konání školení.
Doba výuky: Školení začínají vždy v 9:00, před zahájením školení obdrží účastníci potvrzení o konání kurzu spolu s organizačními pokyny.

Pokud s obchodními podmínkami souhlasíte, pokračujte prosím ve výběru školení a registraci.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux