Systém řízení kvality (QMS) je dokumentovaný systém prokazující, že jsou identifikovány, pochopeny a plněny požadavky zákazníka, zainteresovaných stran a legislativy na produkt, nebo poskytovanou službu. Procesy v organizaci jsou monitorovány, měřeny a nastaveny efektivně. Rizika a příležitosti (nový požadavek ISO 9001:2015) jsou řízeny, s cílem dosáhnout požadovaných výsledků, zvýšit žádoucí efekty, předejít nežádoucím účinkům a dosáhnout zlepšení. Pro všechny organizace je zavedení QMS systému řízení kvality klíčovou součástí podnikatelských procesů.

DŮVODY ORGANIZACE K ZAVEDENÍ QMS

Spokojenost zákazníka je klíčovou podmínkou pro úspěšné fungování organizace

Vedení organizace požaduje efektivní systémové řešení

Nejsou k dispozici vlastní odborné kapacity

Předpokládá se certifikace organizace

PŘÍNOSY ZAVEDENÍ QMS

Jasné definování cílů, majitelů procesů a pravidel v organizaci

Nastavení organizace na základě globální ověřené praxe

Nepřetržitá informovanost vedení organizace a jeho vliv na procesy organizace

Zvýšení partnerské důvěryhodnosti a konkurenční schopnosti v rámci EU

Efektivnost využívání zdrojů a kapacit

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Řešení této problematiky vyžaduje odpovídající systémový a komplexní přístup, proto je základním vodítkem pro tuto oblast ISO norma ISO 9001. V roce 2015 byla publikována nová revize této normy. Jejím cílem je zapracování nových poznatků v oblasti řízení kvality a přechod na jednotnou strukturu podle Annex SL. Tato struktura je používána od roku 2011 a přispívá k zpřehlednění a identifikaci společných požadavků. Mnoho organizaci využívá více než jeden systém řízení a právě při budování integrovaného systému řízení je vhodné jednotné řešení společných požadavků norem ISO. Tým našich konzultantů je připraven poskytnout vám podporu v každém jednotlivém kroku úspěšného zavádění QMS, včetně případné přípravy na certifikaci.

V RÁMCI SLUŽBY QMS NABÍZÍME

– Kompletní zavedení systému řízení kvality QMS
– Analýzu procesů a současného stavu vaší organizace
– Vymezení částí vaší organizace, které by měly být certifikovány
– Poskytnutí rady při interpretaci normy
– Identifikaci oblastí, které vyžadují zlepšení
– Předcertifikační audit

V RÁMCI SLUŽBY QMS NABÍZÍME

– Kompletní zavedení systému řízení kvality QMS
– Analýzu procesů a současného stavu vaší organizace
– Vymezení částí vaší organizace, které by měly být certifikovány
– Poskytnutí rady při interpretaci normy
– Identifikaci oblastí, které vyžadují zlepšení
– Předcertifikační audit

Chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

Chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux