Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Forenzní analýza
Řízení kontinuity
Řízení bezpečnosti
Řízení rizik
Produkty


Risk Analysis Consultants

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Co přináší Forensic Toolkit 6.0?

 
Jste zde: Řešení > Řízení rizik > AS/NZS 4360

AS/NZS 4360: Enterprise Risk Management

Norma AS/NZS 4360:2004 Risk Management se o doby svého prvního vydání (v roce 1995) stala celosvětově uznávaným standardem pro oblast řízení rizik. Mimo jiné byla přeložena do čínštiny, francouzštiny, španělštiny, japonštiny, korejštiny a nyní také do češtiny. Je doporučována a prosazována jako základní standard pro oblast řízení rizik vládami Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a Velké Británie. V rámci odborné komunity se všeobecně předpokládá, že se AS/NZS 4360 stane hlavním zdrojem při přípravě ISO/IEC normy pro řízení rizik.

Toto v pořadí již třetí vydání bylo připraveno společnou komisí organizací Standards Australia a Standards New Zealand. Na základě licenční smlouvy uzavřené s mezinárodním vydavatelstvím SAI Global má společnost Risk Analysis Consultants výhradní právo pro překlad a distribuci této normy v České a Slovenské Republice (viz informace o ceně).
Proces řízení rizik podle AS/NZS 4360

AS/NZS 4360 poskytuje všeobecného průvodce řízením rizik, může být aplikována na velmi široký rozsah činností, rozhodování nebo postupů libovolného veřejného nebo soukromého podniku. Nabízí obecný návod pro zjištění souvislostí, identifikaci, analýzu, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik. Popisuje jednotlivého kroky procesu řízení rizik, ale rozhodně není jejím záměrem prosazovat jednotnost systémů řízení rizik. Je obecná a nezávislá na konkrétním průmyslovém nebo ekonomickém odvětví. Součástí dokumentu je také rozsáhlý výkladový slovník použité terminologie.


Felix Kloman, známý americký komentátor a guru v oblasti řízení rizik o AS/NZS 4360 napsal:

“AS/NZS 4360 from Standards Australia and Standards New Zealand is a model of clarity. It is brief (23 pages), complete and refreshingly well written. It remains the gold standard for all others, worldwide. Its authors describe it as a “generic framework for establishing the context, identifying, evaluating, treating, monitoring and communicating risk.”

AS/NZS 4360
 • Celosvětově uznávaný standard řízení rizik v českém překladu
 • Jediná norma, která se věnuje řízení rizik bez ohledu na typ rizika
 • Popisuje proces, principy a terminologii řízení rizik
 • Obsahuje rozsáhlý terminologický slovník

Hlavními přínosy AS/NZS 4360 je dosažení:
 • spolehlivějšího a pevnějšího základu pro rozhodování a plánování;
 • lepší identifikace příležitostí a hrozeb;
 • ohodnocení nejistoty a proměnlivosti;
 • účinnějšího přiřazování a využívání zdrojů;
 • zdokonalení zvládání incidentů, snížení škod a nákladů, včetně sazby za komerční pojištění;
 • posílení důvěry a jistoty vlastníků a ostatních zainteresovaných stran;
 • zvýšení souladu s příslušnou legislativou;
 • lepšího vedení společnosti.Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2019 Risk Analysis Consultants