Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb., stanovuje práva a povinnosti osob a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti. V rámci našich služeb jsme připraveni vám poskytnout podporu v každém kroku při naplňování požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB).

PRÁVA, POVINNOSTI A PRAVOMOCI VYMEZENÉ TÍMTO ZÁKONEM SE VZTAHUJÍ NA

Poskytovatele služby elektronických komunikací a subjekt zajišťující síť elektronických komunikací

Orgán nebo osobu zajišťující významnou síť

Správce a provozovatele informačního systému kritické informační infrastruktury

Správce a provozovatele komunikačního systému kritické informační infrastruktury

Správce a provozovatele významného informačního systému

Správce a provozovatele informačního systému základní služby

Provozovatele základní služby

Provozovatele digitální služby

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

V RÁMCI SLUŽBY RAC CYBERSECLAW NABÍZÍME

– Pomoc s vymezením rozsahu systému řízení bezpečnosti informaci ve vztahu k ZoKB
– Analýza stavu připravenosti – porovnání požadavků zákona se stávajícím stavem organizace
– Návrh postupu pro dosažení souladu se zákonem
– Návrh metodiky a provedení hodnocení rizik
– Pomoc při realizaci konkrétních bezpečnostních opatření s ohledem na výsledky hodnocení rizik
– Vytvoření požadované bezpečnostní dokumentace v souladu s požadavky ZoKB na míru dané organizace
– Provedení auditu připravenosti s ohledem na požadavky zákona ZoKB
– Zajištění pravidelných auditů (podle §15 Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, …)
– Poskytování poradenství při hodnocení současných nástrojů bezpečnosti, zda vyhovují požadavkům zákona, případně poradenství při výběru nástrojů nových
– Nastavení procesu pro komunikaci s národním a vládním CERT – podávání hlášení o bezpečnostních incidentech, přijímání opatření od CERT

V RÁMCI SLUŽBY RAC CYBERSECLAW NABÍZÍME

– Pomoc s vymezením rozsahu systému řízení bezpečnosti informaci ve vztahu k ZoKB
– Analýza stavu připravenosti – porovnání požadavků zákona se stávajícím stavem organizace
– Návrh postupu pro dosažení souladu se zákonem
– Návrh metodiky a provedení hodnocení rizik
– Pomoc při realizaci konkrétních bezpečnostních opatření s ohledem na výsledky hodnocení rizik
– Vytvoření požadované bezpečnostní dokumentace v souladu s požadavky ZoKB na míru dané organizace
– Provedení auditu připravenosti s ohledem na požadavky zákona ZoKB
– Zajištění pravidelných auditů (podle §15 Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, …)
– Poskytování poradenství při hodnocení současných nástrojů bezpečnosti, zda vyhovují požadavkům zákona, případně poradenství při výběru nástrojů nových
– Nastavení procesu pro komunikaci s národním a vládním CERT – podávání hlášení o bezpečnostních incidentech, přijímání opatření od CERT

Chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

Chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux