Qualys VMDR, umožňuje organizacím, bez ohledu na velikost a komplexnost IS, usnadnit proces centralizované správy technických zranitelností ICT. Zároveň Qualys VMDR v organizaci efektivně podporuje proces řízení zranitelností (Vulnerability Management) a provádění auditu bezpečnosti ICT. Qualys VMDR je poskytován formou SaaS (Software as a Service), proto není nutné pořizovat, instalovat a administrovat žádnou HW a SW infrastrukturu. Samotná implementace je tedy otázkou několika dnů.

JEDNA APLIKACE PRO ZJIŠTĚNÍ, HODNOCENÍ, DETEKCI A REAKCI

Cloudová platforma Qualys v kombinaci s výkonnými odlehčenými cloudovými agenty, virtuálními skenery a schopnostmi síťové analýzy (pasivní skenování) spojují všechny čtyři klíčové prvky efektivního programu pro správu zranitelností do jediné aplikace sjednocené výkonnými pracovní postupy.

Qualys VMDR umožňuje organizacím automaticky dohledat všechna aktiva v jejich prostředí, včetně nespravovaných aktiv, která se objevují v síti, inventarizovat veškerý hardware a software a klasifikovat a označovat kritická aktiva. VMDR průběžně vyhodnocuje tato aktiva podle nejnovějších zranitelností a aplikuje nejnovější analýzu hrozeb k upřednostnění aktivně zneužitelných zranitelností.

VMDR také automaticky detekuje nejnovější patche zranitelného aktiva a snadno je aplikuje. Tím, že to vše dodá v rámci pracovního postupu jedné aplikace, automatizuje se celý proces a výrazně se zrychluje schopnost organizace reagovat na hrozby a eliminovat možné zneužití.

QUALYS VMDR – ALL-IN-ONE VM

Identifikace všech známých i neznámých aktiv ve vašem globálním hybridním IT

Analýza zranitelných míst a nesprávné konfigurace s přesností Six Sigma

Implementované vulnerability management řešení dobře známe z QualysGuard

Automatická prioritizace nejrizikovějších zranitelností na nejkritičtějších aktivech

Nasazení nejrelevantnějších záplat pouhým stisknutím tlačítka

Celá aplikace běží v cloudu, není tak již nutné využívat vlastní appliance

QUALYS VMDR – ALL-IN-ONE VM

Identifikace všech známých i neznámých aktiv ve vašem globálním hybridním IT

Analýza zranitelných míst a nesprávné konfigurace s přesností Six Sigma

Implementované vulnerability management řešení dobře známe z QualysGuard

Automatická prioritizace nejrizikovějších zranitelností na nejkritičtějších aktivech

Nasazení nejrelevantnějších záplat pouhým stisknutím tlačítka

Celá aplikace běží v cloudu, není tak již nutné využívat vlastní appliance

QUALYS VMDR – ALL-IN-ONE VM

Identifikace všech známých i neznámých aktiv ve vašem globálním hybridním IT

Analýza zranitelných míst a nesprávné konfigurace s přesností Six Sigma

Implementované vulnerability management řešení dobře známe z QualysGuard

Automatická prioritizace nejrizikovějších zranitelností na nejkritičtějších aktivech

Nasazení nejrelevantnějších záplat pouhým stisknutím tlačítka

Celá aplikace běží v cloudu, není tak již nutné využívat vlastní appliance

ASSET MANAGEMENT

AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE AKTIV A KATEGORIZACE

Znalost toho, co je aktivní v globálním hybridním IT prostředí, je základem bezpečnosti. VMDR umožňuje zákazníkům automaticky objevovat a kategorizovat známá a neznámá aktiva, průběžně identifikovat nespravovaná aktiva a vytvářet automatizované pracovní postupy pro jejich efektivní správu.

Po shromáždění dat mohou zákazníci okamžitě zobrazit aktiva a jakékoli atributy, aby získali detailnější přehled o hardwaru, konfiguraci systému, aplikacích, službách, informacích o síti a dalších.

VULNERABILITY MANAGEMENT

DETEKCE ZRANITELNOSTÍ A NESPRÁVNÉ KONFIGURACE V REÁLNÉM ČASE

VMDR umožňuje zákazníkům automaticky detekovat zranitelnosti a kritické chybné konfigurace podle benchmarku CIS, rozdělené podle aktiv. Chybné konfigurace vedou k porušení politik a předpisů, čímž se vytvářejí zranitelnosti u aktiv, které běžně chyby v zabezpečení nemají (CVE). VMDR neustále identifikuje kritické zranitelnosti a chybné konfigurace na nejširší škále zařízení v oboru, včetně mobilních zařízení, operačních systémů a aplikací.

THREAT PRIORITIZATION

AUTOMATICKÉ STANOVENÍ PRIORITIZACE S KONTEXTEM

VMDR využívá threat intelligence v reálném čase, pokročilou korelaci a výkonné strojového učení k automatickému upřednostnění nejrizikovějších zranitelností u vašich nejdůležitějších aktiv – což snižuje potenciálně tisíce objevených zranitelností na několik stovek, na kterých záleží. Dále je možné upřednostnit jednotlivé opravy přidělením obchodního dopadu každému aktivu, jako jsou zařízení, která obsahují citlivá data, kritické aplikace, přístup pro veřejnost, přístup přes internet atd.

PATCH MANAGEMENT

PATCH MANAGEMENT A OPRAVY CHYB NA JEDEN KLIK

Po prioritizaci zranitelností podle rizika VMDR rychle napraví cílené zranitelnosti v prostředí jakékoli velikosti nasazením těch nejrelevantnější patchů. Navíc automatizované opakované úlohy založené na policies udržují systémy v aktuálním stavu a poskytují proaktivní patch management pro bezpečnostní a jiné záplaty. To významně snižuje počet zranitelností, které musí operační tým sledovat v rámci nápravného cyklu.

ASSET MANAGEMENT

AUTOMATICKÁ IDENTIFIKACE AKTIV A KATEGORIZACE

Znalost toho, co je aktivní v globálním hybridním IT prostředí, je základem bezpečnosti. VMDR umožňuje zákazníkům automaticky objevovat a kategorizovat známá a neznámá aktiva, průběžně identifikovat nespravovaná aktiva a vytvářet automatizované pracovní postupy pro jejich efektivní správu.

Po shromáždění dat mohou zákazníci okamžitě zobrazit aktiva a jakékoli atributy, aby získali detailnější přehled o hardwaru, konfiguraci systému, aplikacích, službách, informacích o síti a dalších.

VULNERABILITY MANAGEMENT

DETEKCE ZRANITELNOSTÍ A NESPRÁVNÉ KONFIGURACE V REÁLNÉM ČASE

VMDR umožňuje zákazníkům automaticky detekovat zranitelnosti a kritické chybné konfigurace podle benchmarku CIS, rozdělené podle aktiv. Chybné konfigurace vedou k porušení politik a předpisů, čímž se vytvářejí zranitelnosti u aktiv, které běžně chyby v zabezpečení nemají (CVE). VMDR neustále identifikuje kritické zranitelnosti a chybné konfigurace na nejširší škále zařízení v oboru, včetně mobilních zařízení, operačních systémů a aplikací.

THREAT PRIORITIZATION

AUTOMATICKÉ STANOVENÍ PRIORITIZACE S KONTEXTEM

VMDR využívá threat intelligence v reálném čase, pokročilou korelaci a výkonné strojového učení k automatickému upřednostnění nejrizikovějších zranitelností u vašich nejdůležitějších aktiv – což snižuje potenciálně tisíce objevených zranitelností na několik stovek, na kterých záleží. Dále je možné upřednostnit jednotlivé opravy přidělením obchodního dopadu každému aktivu, jako jsou zařízení, která obsahují citlivá data, kritické aplikace, přístup pro veřejnost, přístup přes internet atd.

PATCH MANAGEMENT

PATCH MANAGEMENT A OPRAVY CHYB NA JEDEN KLIK

Po prioritizaci zranitelností podle rizika VMDR rychle napraví cílené zranitelnosti v prostředí jakékoli velikosti nasazením těch nejrelevantnější patchů. Navíc automatizované opakované úlohy založené na policies udržují systémy v aktuálním stavu a poskytují proaktivní patch management pro bezpečnostní a jiné záplaty. To významně snižuje počet zranitelností, které musí operační tým sledovat v rámci nápravného cyklu.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

Naši pracovníci disponují rozsáhlými praktickými zkušenostmi a profesními certifikacemi a máme za sebou již mnoho referenčních projektů testování zranitelností. Testování zranitelností je zaměřené na zjištění aktuálních zranitelností v infrastruktuře ICT organizace a je zpravidla prováděno (automatizovaně) pomocí nástrojů obsahující databáze s informacemi o jednotlivých zranitelnostech, jejich kritičnosti, způsobu detekce a možnosti jejich odstranění.

V RÁMCI SLUŽBY TESTOVÁNÍ ZRANITELNOSTÍ  NABÍZÍME

Skenování zranitelností
– Průzkum a inventarizace zadaného rozsahu IP adres.
– Detailní testování všech existujících zranitelností dostupných IP adres.
– Testování lokálních (host-based) zranitelností a audit bezpečného nastavení systémů nebo domény (pouze některé typy OS).
– Monitoring dostupnosti a testování bezpečnosti přístupových bodů bezdrátových wifi sítí.

Přednosti testování zranitelností od RAC
Základem je vysoce profesionální přístup zkušených a proškolených konzultantů a odborné zázemí specializované a renomované firmy. Pro vlastní testování je připraven výběr vysoce specializovaných nástrojů a technik, obsahujících osvědčené open-source a komerční produkty.

RAC je oficiální partner a reseller služeb od roku 2002

V RÁMCI SLUŽBY TESTOVÁNÍ ZRANITELNOSTÍ  NABÍZÍME

Skenování zranitelností
– Průzkum a inventarizace zadaného rozsahu IP adres.
– Detailní testování všech existujících zranitelností dostupných IP adres.
– Testování lokálních (host-based) zranitelností a audit bezpečného nastavení systémů nebo domény (pouze některé typy OS).
– Monitoring dostupnosti a testování bezpečnosti přístupových bodů bezdrátových wifi sítí.

Přednosti testování zranitelností od RAC
Základem je vysoce profesionální přístup zkušených a proškolených konzultantů a odborné zázemí specializované a renomované firmy. Pro vlastní testování je připraven výběr vysoce specializovaných nástrojů a technik, obsahujících osvědčené open-source a komerční produkty.

RAC je oficiální partner a reseller služeb

Chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

Chcete získat více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux