Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Forenzní analýza
Řízení kontinuity
Řízení bezpečnosti
Řízení rizik
Produkty


Risk Analysis Consultants

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Co přináší Forensic Toolkit 6.0?

 
Jste zde: Řešení > Řízení kontinuity > RAC BCMS > ISO 22301:2012

ISO 22301 Societal security -- Business continuity management systems --- Requirements

ISO 22301 Societal security – Business continuity management systems – Requirements je první mezinárodní standard pro certifikaci systémů řízení kontinuity činností (Business Continuity Management Systems, BCMS). Standard specifikuje požadavky pro plánování, ustavení, zavedení, provozování, monitorování, udržování a trvalé zlepšovaní dokumentovaného systému připravenosti na mimořádné události. Obsahuje pouze ty požadavky, které mohou být objektivně auditovány (kontrolovány). Standard nahrazuje dříve vydané normy BS 25999-2, případně PAS 56:2003.


Klíčové požadavky normy:

  • aplikace systémového přístupu na BCMS založeného na cyklu PDCA (Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej, Plan – Do – Check – Act);
  • publikace politiky BCMS;
  • provedení analýzy dopadů (BIA) a hodnocení rizik;
  • stanovení strategie řízení kontinuity;
  • příprava plánů kontinuity a obnovy a jejich pravidelné testování;
  • interní audit a přezkoumání BCMS vedením organizace;
  • přijetí nápravných a preventivních opatření;
  • udržování a zlepšování zavedeného BCMS.

Na níže uvedeném obrázku je zobrazený PDCA cyklus aplikovaný na BCMS. U jednotlivých fází cyklu jsou uvedeny odkazy na kapitoly ISO 22301:2012.Jak postupovat při řízení kontinuity činností
ISO 22301 Societal security -- Business continuity management systems --- Requirements
ISO 22313 Societal security — Business continuity management systems — Guidance
Školení BCM
BS 25999-1 Code of practice for business continuity management
BS 25999-2 Specification for business continuity management
První standard pro testování BCM

ISO 22301
Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Digital Forensic Journal
Klienti Průmysl
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2020 Risk Analysis Consultants