Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Forenzní analýza
Řízení kontinuity
Řízení bezpečnosti
Řízení rizik
Produkty


Risk Analysis Consultants

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Co přináší Forensic Toolkit 6.0?

 
Jste zde: Řešení > Řízení kontinuity > RAC BCMS > BS 25999-1

BS 25999-1 Code of practice for business continuity management

Pod označením BS 25999 se skrývá dvojice norem (BS 25999-1 a BS 25999-2), která poskytuje doporučení a požadavky pro oblast řízení kontinuity činností organizace.

BS 25999-1:2006 Code of practice for business continuity managementbyla připravena a vydána britským normalizačním institutem, British Standards Institute (BSI), ve spolupráci s Business Continuity Institute (BCI). Jejím základem se stala veřejně dostupná specifikace PAS 56 (Publicly Available Specification), která vznikla v roce 2003 ze sady nejlepších praktik a doporučení pro oblast řízení kontinuity činností organizace, Good Practice Guidelines, sestavené a vydané BCI v roce 2002. Norma popisuje jednotlivé fáze, činnosti, vstupy a výstupy, které jsou součástí procesu zavádění BCM v rámci organizace. Poskytuje doporučení a postupy pro provedení analýzy dopadů, návrh vhodných strategií, přípravu a testování plánů kontinuity (BCP).

Organizace si mohou vybrat, budou-li dodržovat celý soubor postupů nebo jen část. Standard lze použít pro vlastní hodnocení nebo hodnocení mezi organizacemi. Soubor postupů není specifikací (neobsahuje povinné požadavky) pro řízení kontinuity činností.

Standard BS 25999-1 byl v roce 2012 nahrazen normou ISO 22301.

Jak postupovat při řízení kontinuity činností
ISO 22301 Societal security -- Business continuity management systems --- Requirements
ISO 22313 Societal security — Business continuity management systems — Guidance
Školení BCM
BS 25999-1 Code of practice for business continuity management
BS 25999-2 Specification for business continuity management
První standard pro testování BCMInfocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Digital Forensic Journal
Klienti Průmysl
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2020 Risk Analysis Consultants