Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Forenzní analýza
Řízení kontinuity
Řízení bezpečnosti
Řízení rizik
Produkty


Risk Analysis Consultants

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Co přináší Forensic Toolkit 6.0?

 
Jste zde: Řešení > Řízení kontinuity > RAC BCMS English version

RAC BCMS: Zavedení systému řízení kontinuity činností

Řízení kontinuity činností (Business Continuity Management, BCM) je relativně novou disciplínou řízení, která se stává stále důležitější v souvislosti s neklidným prostředím, v němž se organizace nyní nacházejí.

"BCM je řídící proces podporovaný vedením společnosti, který identifikuje potenciální dopady ztrát a jehož cílem je vytvořit takové postupy a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností organizace, na předem stanovené minimální úrovni, v případě jejich narušení nebo ztráty." [BS 25999-1]

Systémový přístup k řízení kontinuity činností (Business Continuity Management System, BCMS) je založen cyklu PDCA (Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej, Plan-Do-Check-Act). Pro plánování, zavádění a zlepšování účinnosti systému řízení kontinuity činností je tak využíván přístup známý u ostatních moderních systémů řízení (ISMS, QMS, EMS, OHSAS). Ve svém důsledku tento přístup činí implementaci tzv. integrovaného systému řízení (jednotný systém řízení, který splňuje požadavky alespoň dvou systémů řízení - řízení kontinuity činností, informační bezpečnosti, pro řízení kvality, environmentu i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) vysoce efektivní.

Tým RAC má bohaté praktické zkušenosti s implementací doporučení a požadavků normy ISO 22301 (dříve BS 25999, případně PAS 56) a to včetně návrhu a přípravy řídící dokumentace BCM, havarijních plánů (DRP) a plánů kontinuity (BCP) a jejich testováním.

Při přípravě na certifikaci systému řízení kontinuity činností (Business Continuity Management System, BCMS) a dosažení souladu s požadavky normy ISO 22301 je tým RAC připraven poskytnout odbornou pomoc. Tým specialistů RAC nabízí konzultační podporu při realizaci jednotlivých kroků úspěšného zavádění BCMS:

Řízení programu BCM

 • Poskytnutí rady při interpretaci obou částí norem
 • Vymezení částí vaší organizace, které by měly být certifikovány
 • Příprava řídící dokumentace BCM (Politika a rozsah BCM, směrnice procesu BCM apod.)

Porozumění činnosti a stavu organizace
 • Analýza současného stavu BCM ve vaší organizaci
 • Identifikace klíčových procesů, činností a služeb
 • Provedení analýzy dopadů (BIA) nedostupností/ztráty procesů
 • Analýza a hodnocení rizik
 • Návrh a implementace opatření

Vytvoření strategií BCM
 • Celková strategie kontinuity a obnovy
 • Strategie kontinuity a obnovy procesů
 • Strategie kontinuity a obnovy zdrojů

Vývoj a implementace plánů BCM
 • Návrh a příprava plánu krizového řízení
 • Příprava plánů kontinuity činností
 • Příprava plánů obnovy zdrojů

Testování, udržování a auditování BCM
 • Testování a aktualizace plánů
 • Předcertifikační audit BCM
 • Identifikace oblastí, které vyžadují zlepšení

Přijetím standardního přístupu k řízení kontinuity činností organizace, jak je uvedeno v ISO 22301, mohou organizace nabídnout svým zákazníkům a klientům větší ujištění o tom, že budou schopny zvládnout svou kontinuitu v době narušení.

Nezapomeňte, že řízení kontinuity činností je o připravenosti na to, že věci mohou nabrat špatný směr, a o přijetí plánovaných a nacvičených kroků k ochraně činností organizace a tudíž zájmů zúčastněných stran. BCM je o udržování jejich důvěry ve schopnosti managementu organizace zvládnout krizi a zabránit výskytu havárií, a tím ochránit dobrou pověst a image organizace, stejně jako její fyzickou infrastrukturu a zaměstnance. Řízení kontinuity činností jde dál, než je jen obnova po havárii (tradiční DRP - havarijní plány jsou zaměřeny pouze na obnovu ICT po havárii), směřuje k ustavení takového prostředí a kultury v organizaci, které se snaží selhání a krizi předejít.

Kontakt

Při zájmu o detailnější informace o službách a řešeních RAC nás kontaktujte.


Jak postupovat při řízení kontinuity činností
ISO 22301 Societal security -- Business continuity management systems --- Requirements
ISO 22313 Societal security — Business continuity management systems — Guidance
Školení BCM
BS 25999-1 Code of practice for business continuity management
BS 25999-2 Specification for business continuity management
První standard pro testování BCMSystém řízení kontinuity činností (BCMS - Business Continuity Management System) je definován normou ISO 22301 (BS 25999-2:2007).

BCM ochraňuje zájmy klíčových podílníků, akcionářů a dalších zájmových skupin, dobrou pověst, značku společnosti.


Infocentrum Segmenty a obory Znalecká kancelář
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Digital Forensic Journal
Klienti Průmysl
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2020 Risk Analysis Consultants