Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Forenzní analýza
Řízení kontinuity
Řízení bezpečnosti
Řízení rizik
Produkty


Risk Analysis Consultants

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Co přináší Forensic Toolkit 6.0?

 
Jste zde: Řešení > Řízení rizik > RAC BASEL II English version

RAC BASEL II Compliance

Jsme připraveni poskytnout vám podporu při dosažení souladu s požadavky BASEL II, které se týkají oblasti provozních rizik.

Basilejský výbor pro bankovní dohled zveřejnil 26. června 2004 nová pravidla kapitálové přiměřenosti, která jsou známá jako "Basel II". Tato pravidla mají za cíl posílení stability a bezpečnosti bank a finančních institucí. Pravidla se nově zabývají provozními riziky (selhání interních procesů, systémů, lidí) a zavádějí nové postupy pro výpočet velikosti rizik a z toho vyplývajících požadavků na alokaci kapitálu. Nová basilejská pravidla vstoupila v platnost v roce 2007.

Pravidla kapitálové přiměřenosti BASEL II jsou založena na třech základních pilířích:

  • Pilíř 1: Požadavek na minimální kapitál (Minimum Capital Requirement)
    Pravidla pro výpočet požadovaného kapitálu. Stanovuje metody pro měření rizik, pokrývá úvěrové, tržní a provozní riziko.
  • Pilíř 2: Proces dozorného posouzení (Supervisory Review Process)
    Posiluje dohlížecí pravomoci. Na základě posouzení rizikového profilu stanovuje regulátor limit kapitálové přiměřenosti jednotlivých bank.
  • Pilíř 3: Požadavky na tržní disciplínu (Market Discipline)
    Posiluje požadavky na poskytování informací tak, aby měla veřejnost dostatek informací o rizikovosti bank a finančních institucí.

První pilíř BASEL II rozšiřuje okruh rizik, proti nimž banka musí držet kapitál, o rizika provozní. Relevantním dokumentem, který obsahuje doporučení pro zvládání a vyhodnocení stavu jakým banky řídí svá provozní rizika je Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Dokument obsahuje 10 základních principů pro řízení provozních rizik. Naplnění těchto 10 principů je nutným předpokladem pro to, aby banky mohly zvolit pokročilejší přístup v hodnocení provozních rizik (Advanced Measurment Approach, AMA) a v důsledku tak snížit kapitál na jejich pokrytí.

RAC má zkušenosti z realizovaných projektů se zjištěním míry stávajícího souladu finančních institucí s těmito principy a s následným návrhem opatření na pokrytí identifikovaných nedostatků.

Navržená opatření na pokrytí provozních rizik jsou zpravidla prezentována ve struktuře ISO/IEC 27002 a přímo namapována na požadavky BASEL II. Banka tak získá informaci nejen o souladu s požadavky BASEL II, týkajících se provozních rizik, ale také s opatřeními ISO/IEC 27002.

V případech kdy je pro analýzu rizik použita metodika CRAMM, jsou doporučená opatření prezentovaná ve struktuře ISO/IEC 27002 a přímo namapována na těchto 10 principů pro řízení provozních rizik.

Kontakt
Při zájmu o detailnější informace o řešení RAC nás kontaktujte.


Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Digital Forensic Journal
Klienti Průmysl
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2020 Risk Analysis Consultants