Proběhl RAC Digital Forensics InfoDay 2014

Proběhl RAC Digital Forensics InfoDay 2014

Dne 26. 5. 2014 proběhl v prostorách kongresového centra U Hájků první ročník semináře o digitální forenzní analýze Digital Forensics InfoDay 2014, kterého se jako jedni z organizátorů účastnili i experti Znaleckého ústavu RAC.

Tato akce byla pořádána specificky pro zástupce státní správy, zejména z řad Policie ČR. Účastnili se jí policejní experti a specialisté, pracovníci analytických informačních složek, ale i další organizační složky státu.
Celkem 86 účastníků si s velkým zájmem vyslechlo zejména praktické informace o práci s digitálními stopami, zajímali se o specifika forenzní analýzy, o technické detaily vybavení forenzních pracovišť a o metodická doporučení pro práci s digitálními důkazy. V průběhu akce byly navázány užitečné kontakty pro další aktivity RAC směrem k policii a expertům, jakož i potenciální další kontakty a partnerství s akademickou sférou.
S potěšením konstatujeme, že Digital Forensic InfoDay 2014 posluchače velice zaujal. Z diskusí i z výsledků ankety je zjevné, že hlad po praktických informacích z oblasti Digital Forensics je velký. Znalecký ústav RAC proto již teď plánuje na podzim organizaci specializovaného workshopu zaměřeného na praktické aspekty zpracování a analýzy digitálních stop.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux