BS 25999-2

BS 25999-2 Specification for business continuity management

Pod označením BS 25999 se skrývá dvojice norem (BS 25999-1 a BS 25999-2), která poskytuje doporučení a požadavky pro oblast řízení kontinuity činností organizace.

Druhá část, BS 25999-2:2007 Specification for business continuity management, definuje požadavky na ustavení, zavedení, provozování, monitorování, přezkoumávání, udržování a zlepšování zdokumentovaného systému řízení kontinuity činností (BCMS, Business Continuity Management System). Standard mohou použít interní i externí strany, včetně certifikačních orgánů, aby zhodnotily schopnost organizace splňovat regulační požadavky, požadavky zákazníků i vlastní požadavky v rámci organizace. Případná certifikace BCMS se provádí podle BS 25999-2. Standard BS 25999-2 obsahuje pouze ty požadavky, které mohou být objektivně auditovány (kontrolovány).

Standard BS 25999-1 byl v roce 2012 nahrazen normou ISO 22301.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux