BS 25999-1

BS 25999-1 Code of practice for business continuity management

Pod označením BS 25999 se skrývá dvojice norem (BS 25999-1 a BS 25999-2), která poskytuje doporučení a požadavky pro oblast řízení kontinuity činností organizace.

BS 25999-1:2006 Code of practice for business continuity management byla připravena a vydána britským normalizačním institutem, British Standards Institute (BSI), ve spolupráci s Business Continuity Institute (BCI). Jejím základem se stala veřejně dostupná specifikace PAS 56 (Publicly Available Specification), která vznikla v roce 2003 ze sady nejlepších praktik a doporučení pro oblast řízení kontinuity činností organizace, Good Practice Guidelines, sestavené a vydané BCI v roce 2002. Norma popisuje jednotlivé fáze, činnosti, vstupy a výstupy, které jsou součástí procesu zavádění BCM v rámci organizace. Poskytuje doporučení a postupy pro provedení analýzy dopadů, návrh vhodných strategií, přípravu a testování plánů kontinuity (BCP).

Organizace si mohou vybrat, budou-li dodržovat celý soubor postupů nebo jen část. Standard lze použít pro vlastní hodnocení nebo hodnocení mezi organizacemi. Soubor postupů není specifikací (neobsahuje povinné požadavky) pro řízení kontinuity činností.

Standard BS 25999-1 byl v roce 2012 nahrazen normou ISO 22301.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux