AZ/NZS 4360

AS/NZS 4360: Enterprise Risk Management

Norma AS/NZS 4360:2004 Risk Management se o doby svého prvního vydání (v roce 1995) stala celosvětově uznávaným standardem pro oblast řízení rizik. Mimo jiné byla přeložena do čínštiny, francouzštiny, španělštiny, japonštiny, korejštiny a nyní také do češtiny. Je doporučována a prosazována jako základní standard pro oblast řízení rizik vládami Austrálie, Nového Zélandu, Kanady a Velké Británie. V rámci odborné komunity se všeobecně předpokládalo, že se AS/NZS 4360 stane hlavním zdrojem při přípravě ISO/IEC normy pro řízení rizik.

Proces řízení rizik podle AS/NZS 4360

AS/NZS 4360 poskytuje všeobecného průvodce řízením rizik, může být aplikována na velmi široký rozsah činností, rozhodování nebo postupů libovolného veřejného nebo soukromého podniku. Nabízí obecný návod pro zjištění souvislostí, identifikaci, analýzu, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik. Popisuje jednotlivého kroky procesu řízení rizik, ale rozhodně není jejím záměrem prosazovat jednotnost systémů řízení rizik. Je obecná a nezávislá na konkrétním průmyslovém nebo ekonomickém odvětví. Součástí dokumentu je také rozsáhlý výkladový slovník použité terminologie.

 

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux