Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Forenzní analýza
Řízení kontinuity
Řízení bezpečnosti
Řízení rizik
Produkty


Risk Analysis Consultants

Školení k novele kybernetického zákona 181/2014 Sb.

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

 
Jste zde: Řešení > Řízení bezpečnosti > RAC CyberSecLaw

RAC CyberSecLaw: Soulad se zákonem o kybernetické bezpečnosti

Jsme připraveni vám poskytnout podporu v každém kroku při naplňování požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB).

Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb., který nabývá platnosti 1. 1. 2015, stanovuje práva a povinnosti osob a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Práva, povinnosti a pravomoci vymezené tímto zákonem se vztahují na:

a) poskytovatele služby elektronických komunikací, subjekty zajišťující síť elektronických komunikací,

b) orgány nebo osoby zajišťující významnou síť,

c) správce informačních a komunikačních systémů kritické informační infrastruktury nebo významných informačních systémů.

Subjekty uvedené pod písmeny a) a b) musí naplňovat zákonné požadavky již od 1. 1. 2015. Subjekty pod písmenem c) mají na naplnění požadavků o rok více.

Nabízíme vám komplexní poradenství a podporu při implementaci požadavků ZoKB.

  • Pomoc s vymezením rozsahu systému řízení bezpečnosti informaci ve vztahu k ZoKB,
  • Analýza stavu připravenosti – porovnání požadavků zákona se stávajícím stavem organizace,
  • Návrh postupu pro dosažení souladu se zákonem,
  • Návrh metodiky a provedení hodnocení rizik,
  • Pomoc při realizaci konkrétních bezpečnostních opatření s ohledem na výsledky hodnocení rizik,
  • Vytvoření požadované bezpečnostní dokumentace v souladu s požadavky ZoKB na míru dané organizace,
  • Provedení auditu připravenosti s ohledem na požadavky zákona ZoKB,
  • Zajištění pravidelných auditů (podle §15 Vyhlášky o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, ...)
  • Poskytování poradenství při hodnocení současných nástrojů bezpečnosti, zda vyhovují požadavkům zákona, případně poradenství při výběru nástrojů nových,
  • Nastavení procesu pro komunikaci s národním a vládním CERT - podávání hlášení o bezpečnostních incidentech, přijímání opatření od CERT.
Při zájmu o detailnější informace o řešení RAC nás kontaktujte.


Související odkazy

Požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti
Hodnocení rizik v rámci zákona o kybernetické bezpečnosti
Naplnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti službami RAC
ZoKB a související vyhlášky
RAC CyberSecLaw: Soulad se zákonem o kybernetické bezpečnosti
Školení k novele kybernetického zákona 181/2014 Sb.


Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2017 Risk Analysis Consultants