Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Analýza a řízení bezpečnostních rizikŘízení rizik
Řízení a organizace bezpečnostiŘízení bezpečnosti
Zajištění kontinuity podnikatelských činnostíŘízení kontinuity
Řízení kvality
Forenzní analýzaForenzní analýza
Výzkum a vývoj
Potřebujete řešit různé aspekty bezpečnosti informací ?Specifické služby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Produkty


Risk Analysis Consultants

Školení k novele kybernetického zákona 181/2014 Sb.

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

 
Jste zde: Služby > Forenzní analýza > Znalecké posudky > Služby

Služby související s podáním znaleckého posudku

Znalecký ústav poskytuje kompletní škálu služeb od odborných školení a seminářů, nezávislých a předběžných konzultací, přes přípravu a průběh zajištění dat, znalecké zkoumání až po případnou následnou účast znalce u soudu.


Asistence
Asistence experta při zajištění důkazů je mnohdy nezbytná proto, aby:

 • byly zajištěny všechny relevantní důkazy.
 • nedošlo k poškození techniky
 • nedošlo k poškození nebo ztrátě důkazů
Kompletní servis při zajišťování prostředků výpočetní a komunikační techniky je samozřejmostí, včetně dokumentace, balení a odborného transportu.

Znalecké zkoumání
Znalecký ústav RAC podává znalecké posudky v rozsahu vymezeném zápisem do seznamu znaleckých ústavů.
Příklady obsahu znaleckých posudků:
 • posuzování dějů, procesů a skutečností, které souvisí s provozem výpočetní techniky
 • posuzování bezpečnostních aspektů, rizik a skutečností, které souvisí s jakýmkoliv narušením bezpečnosti IT/IS
 • posuzování jevů, které mohou prokázat jakoukoliv činnost, která je provozována prostřednictvím výpočetní techniky a je v rozporu se zákonem nebo v rozporu s účelem, na který je tato technika primárně určena
 • posuzování dodržování pravidel používání IT/IS v souladu s ISO/IEC 27002 a ostatními relevantními platnými normami a pravidly bezpečnosti informací

Účast expertů u soudu
Naši experti mají bohaté zkušenosti i z účastí u soudu, kdy již mnohokráte podávali kvalifikovaná vysvětlení technických detailů, které byly popsány ve znaleckém posudku.
Mnohdy až vystoupením experta u soudu se podaří objasnit další souvislosti, které nelze přímo dokumentovat v posudku, nebo které vyplynou v průběhu líčení, a názor zkušeného experta pomůže dosáhnout řešení.

Konzultace
Než podniknete první kroky při zajištění důkazných materiálů, počítačů, dat, poraďte se, jak postupovat. Každý krok je z procesního pohledu velice důležitý a každá chyba může vést k znehodnocení práce, která byla nebo bude vynaložena.
Neexistují dva stejné případy šetření bezpečnostního incidentu nebo trestného činu. Doporučujeme přizvat našeho experta do vyšetřovacího týmu. Naše zkušenosti ukazují, že díky účasti našich odborníků lze nalézt nové souvislosti a shromáždit více a kvalitnějších důkazů.

Nejčastější případy

 • Analýzy, vyhledávání a obnovování dat
 • Nelegální použití a šíření dat chráněných zákonem
 • Manipulace, změny a ztráty dat
 • Průniky do systémů
 • Padělání a falšování pomocí IT
 • ... a další
 • Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
  Tiskové zprávy Státní správa Školení
  O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
  Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
  Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
  Certifikace Policie ČR
  Download
  Průvodce
  Hledání
  Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2017 Risk Analysis Consultants