Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Analýza a řízení bezpečnostních rizikŘízení rizik
Řízení a organizace bezpečnostiŘízení bezpečnosti
Zajištění kontinuity podnikatelských činnostíŘízení kontinuity
Řízení kvality
Forenzní analýzaForenzní analýza
Výzkum a vývoj
Potřebujete řešit různé aspekty bezpečnosti informací ?Specifické služby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Produkty


Risk Analysis Consultants

Školení k novele kybernetického zákona 181/2014 Sb.

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

 
Jste zde: Služby > Forenzní analýza > Znalecké posudky > Pro koho zkoumáme

Pro koho provádíme forenzní analýzu

Orgány činné v trestním řízení

Digitální forenzní analýza se používá jako důležitý zdroj důkazů pro vyšetřovatele, státní zástupce, obhájce a soudy v případech trestního řízení. V mnoha případech jsou prostředky výpočetní techniky nositeli důležitých důkazů a informací. Nezávisle na tom, pro kterou stranu soudního sporu se forenzní analýza provádí, svými unikátními metodami poskytuje jedinečné prostředky dokazování objektivních skutečností a dějů.

Kdykoliv se v soudním sporu vyskytuje výpočetní technika, je vysoce pravděpodobné, že bude obsahovat informace pro řešení sporu důležité.

Pouze výsledky digitální forenzní analýzy poskytnou důkazy způsobem, který zaručuje jejich vysokou kvalitu, konzistentnost a vypovídací hodnotu. Právě v použití specifických postupů digitální forenzní analýzy je záruka akceptovatelnosti předkládaných důkazů soudem.


Soukromé subjekty

Profesionální služby digitální forenzní analýzy nejsou určeny pouze orgánům činným v trestním řízení. Široké spektrum technických i vyšetřovacích expertiz a posudků je možné realizovat i pro soukromou sféru, detektivní a advokátní kanceláře a pro soukromé subjekty.

Stalo se vám, že vám nespokojený nebo propuštěný zaměstnanec nějakým způsobem zablokoval přístup k důležitým informacím?
Obviňuje vás bývalý zaměstnanec, že používáte v organizaci nelegální programové vybavení?
Použili někdy vaši zaměstnanci vaše počítače na nelegální činnost, např. na Internetu?
Stalo se vám, že vám někdo nelegálně vnikl do informačního systému a způsobil tam škody nebo ukradl důležité informace?

IT/IS mohou selhat nebo mohou být předmětem útoků různých osob. Každý takový bezpečnostní incident může organizaci způsobit škody velkého rozsahu.

Zneužití výpočetní techniky může organizaci stát značné částky nejenom v přímých nákladech na odstranění škody, ale i na právním řešení sporu. Digitální forenzní analýza vám dá do rukou kvalifikované důkazy. Jestliže informace, kterou požadujete nebo hledáte se v počítači nachází, digitální forenzní analýza ji objeví.

Bezpečnostní incidenty je vhodné dokumentovat a analyzovat speciálními postupy digitální forenzní analýzy prakticky vždy, neboť často i bezvýznamná skutečnost může časem způsobit škody zásadního rozsahu. V případě, že tyto události nejsou dokumentovány odpovídajícím způsobem, jsou důležité důkazy nenávratně ztraceny a organizace nemůže při vymáhání škody spolehlivě prokázat příčiny nebo viníka.

Digitální forenzní analýza je prostředek, který dává organizaci do rukou účinný nástroj, jak bezpečnostní incident analyzovat a zdokumentovat způsobem, akceptovatelným u soudu.


Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2017 Risk Analysis Consultants