, poslání a hodnoty

Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Oficiální stanoviska a vyjádřeníProhlášení
O naší společnostiO společnosti
Naši dodavatelé a spolupracující firmyPartneři
Jaké máme certifikace a prověřeníCertifikace
Soubory ke staženíDownload
Základní nabídka našich služebSlužby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Produkty


Risk Analysis Consultants

Školení k novele kybernetického zákona 181/2014 Sb.

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

 
Jste zde: Infocentrum > O společnosti > Hodnoty English version

Vize, poslání a hodnoty

Naší vizí je být vůdčím dodavatelem služeb kvalitní a efektivní ochrany a obnovy aktiv klientů v prostředí jejich informačních systémů.

Naším posláním je
účinně napomáhat klientům v dosahování cílů řízením rizik vyplývajících z integrace procesů s informačními systémy a technologiemi.

Našimi hodnotami jsou:


Nezávislost
Základem vysoké kvality služeb jsou takové vztahy s dodavateli a poskytovateli služeb, které nám umožňují zachovat nezávislost na konkrétním dodavateli a nést tak plnou odpovědnost za odbornou správnost našich výstupů. Doporučení produktů, které tvoří součást technických řešení, vychází z vlastní rozsáhlé analytické a  testovací činnosti. Této činnosti věnujeme průběžně nemalou část svých kapacit.

Individuální přístup
Ve vztahu s klienty dbáme na nejvyšší kvalitu služeb a odbornou správnost našich výstupů. Přitom však respektujeme specifika daného prostředí vždy tak, abychom splnili požadované cíle a vyhověli příslušným omezením na straně klienta.

Dlouhodobé vztahy
Bezpečnost IS/IT není jednorázovým projektem, je to plynulý proces. Naší snahou je proto dlouhodobá podpora klientů ve všech fázích životního cyklu informací a informačních systémů.

Profesionální přístup
Každý z našich pracovníků je v oblasti své specializace respektovaným odborníkem. Každý je schopen pracovat jako člen týmu, sdílejícího společné cíle a hodnoty, které jsou v souladu s cíli a hodnotami klientů.

Odbornost
Naším cílem je být na špičce. Velkou pozornost proto věnujeme vysoké odbornosti našich pracovníků. Jejich odborný růst zajišťujeme v rámci individuálního procesu vzdělávání, který je postaven na interním programu školení a sebevzdělávání, práci na interních rozvojových projektech a účasti na  školeních či konferencích.

Průkaznost
V rámci našich služeb se snažíme o maximální transparentnost procesu a prací, které jsou prováděny k dosažení určitého cíle. Naším cílem je také maximální transparentnost důvodů, které nás vedly k vyslovení určitých závěrů. Z tohoto důvodu vždy doplňujeme výstupy našich prací detailními podkladovými materiály, z nichž tyto výstupy vycházejí. Prosazujeme osobní odpovědnost pracovníků, kteří pracují na konkrétních úkolech tak, aby byla zajištěna průkaznost provedených prací i na osobní úrovni..

Efektivnost
Při spolupráci s našimi klienty se snažíme o hospodárné využití zdrojů, které jsou k dispozici. Prosazujeme ty oblasti, jejichž rozvojem skutečně dojde k požadovanému zvýšení bezpečnosti informací.

Důvěra
Po celou dobu spolupráce s klientem se snažíme o zachování vysoké úrovně vzájemné důvěry. Naši pracovníci musí splňovat vysoká morální kritéria a dodržovat profesní etické standardy. Ochrana našich informací a informací klienta je alfou a omegou naší práce.

Spolehlivost
Společnost je povinna prokazovat v rámci řízení NBÚ podle Zákona č.412/2005 Sb. spolehlivostní parametry pro práci s utajovanými informacemi.

Kvalita
Společnost má zaveden certifikovaný systém řízení kvality (QMS) , který neustále zdokonaluje tak, aby zajistila naplnění své vize a poslání.

Bezpečnost
Společnost poskytuje v rámci systému řízení bezpečnostní kvality (ISMS) odpovídající úroveň ochrany informací společnosti, jakož i jejích klientů, aby zajistila naplnění své vize a poslání.


Hodnoty a principy uplatňované v naší práci, jsou zárukou vysoké kvality námi poskytovaných služeb a řešení.
Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2018 Risk Analysis Consultants