Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Analýza a řízení bezpečnostních rizikŘízení rizik
Řízení a organizace bezpečnostiŘízení bezpečnosti
Zajištění kontinuity podnikatelských činnostíŘízení kontinuity
Řízení kvality
Forenzní analýzaForenzní analýza
Výzkum a vývoj
Potřebujete řešit různé aspekty bezpečnosti informací ?Specifické služby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Produkty


Risk Analysis Consultants

Školení k novele kybernetického zákona 181/2014 Sb.

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

 
Jste zde: Služby > Specifické služby English version

SS: Specifické služby

Každá organizace, která se rozhodne řešit oblast bezpečnosti informací stojí před dilematem,zda jít cestou zajištění všech nutných činností a podpory z vlastních zdrojů, nebo zvolit cestu intenzivního využití služeb, řešení a produktů externích subjektů. Zpravidla je rozhodování o míře využití interních a externích zdrojů v rukou vedení organizace, kde jsou brány v úvahu různé aspekty (podnikatelské cíle organizace, její strategie, finanční zdroje, lidské kapacity, dostupné technologie, atd.).
My Vám můžeme pomoci účinně řešit oblast bezpečnosti informací ve Vaší organizací od úrovně komplexního dlouhodobého a externě realizovaného projektu až po konkrétní dílčí činnosti, které je pro Vás efektivní realizovat s podporou externího subjektu. Příkladem takových oblastí mohou být:

 • Provedení analýzy stavu nebo auditu bezpečnosti informací organizace.
 • Podpora zavádění systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v organizaci podle ISO/IEC 27001.
 • Příprava organizace na certifikaci zavedeného systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001.
 • Zavedení systému bezpečnostní dokumentace organizace.
 • Vytvoření bezpečnostní politiky organizace.
 • Vytvoření plánů kontinuity a obnovy organizace.
 • Vytvoření plánů obnovy funkčnosti ICT (havarijní plány).
 • Pomoc organizaci při znovu/získání osvědčení podnikatele podle zákona č. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací.
 • Provedení analýzy stavu bezpečnosti utajovaných informací u organizace.
 • Podpora při zpracování nebo aktualizaci bezpečnostní dokumentace podnikatele podle zákona č. 412/2005 Sb.
 • Podpora při zpracování nebo aktualizaci projektu fyzické bezpečnosti podle zákona č. 412/2005 Sb.
 • Podpora při zpracování nebo aktualizaci projektové a provozní dokumentace IS podle zákona č. 412/2005 Sb.
 • Příprava informačního systému organizace na re/certifikaci podle zákona č. 412/2005 Sb.
 • Pomoc při naplnění povinností organizace vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb.
 • Pomoc při naplnění povinností organizace vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Vyškolení pracovníků a personálu v jednotlivých oblastech bezpečnosti informací.
 • Certifikace pracovníků pro oblast analýzy a řízení rizik bezpečnosti informací v organizaci.
 • Výběr bezpečnostních služeb a produktů pro realizaci bezpečnostních projektů.
 • Realizace projektového řízení bezpečnostních projektů.
 • Outsourcing bezpečnosti řízení a podpory provozu informačních systémů organizace.

Kontakt
Při zájmu o detailnější informace o produktech, službách a řešeních RAC nás kontaktujte.

Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2018 Risk Analysis Consultants