Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Analýza a řízení bezpečnostních rizikŘízení rizik
Řízení a organizace bezpečnostiŘízení bezpečnosti
Zajištění kontinuity podnikatelských činnostíŘízení kontinuity
Řízení kvality
Forenzní analýzaForenzní analýza
Výzkum a vývoj
Potřebujete řešit různé aspekty bezpečnosti informací ?Specifické služby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Produkty


Risk Analysis Consultants

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Co přináší Forensic Toolkit 6.0?

 
Jste zde: Služby > Řízení kvality > Implementace QMS

Školení: Implementace QMS podle ISO 9001

Cíl školení
Cílem školení je seznámit specialisty a vedoucí pracovníky s postupy a požadavky na zavádění systému řízení kvality (QMS) podle normy ISO 9001.

Komu je školení určeno
Toto školení je určeno primárně pro pracovníky, kteří se v organizaci zabývají řízením kvality, ale i pro další, například vedoucí pracovníky, pracovníky vnitřního auditu, a manažery, kteří se aktivně podílejí, nebo se chtějí podílet na efektivním a spolehlivém chodu organizace.

Obsah školení
Systém řízení kvality organizace (Quality Management System, QMS) je ta část celkového systému řízení organizace, která ustanovuje, zavádí, provozuje, monitoruje, přezkoumává, udržuje a zlepšuje kvalitu prováděných činností. Školení podává informace o cílech, doporučeních a postupech při zavádění a certifikaci systému řízení kvality (QMS) podle normy ISO 9001. Základním východiskem pro osnovu školení je norma ISO 9001 (Requirements). V roce 2015 byla publikována nová revize této normy. Jejím cílem je zapracování nových poznatků v oblasti řízení kvality a přechod na jednotnou strukturu podle Annex SL. Tato struktura je používána od roku 2011 a přispívá k zpřehlednění a identifikaci společných požadavků. Mnoho organizaci využívá více než jeden systém řízení a právě při budování integrovaného systému řízení je vhodné jednotné řešení společných požadavků norem ISO. Účastníkům kurzu budou vysvětleny jednotlivé kroky zavádění QMS, včetně požadavků na případnou certifikaci zavedeného systému.

Osnova školení
1. Quality Management System podle ISO 9001
a. Hlavní důvody implementace a přínosy QMS
b. Jak na řízení kvality, na které oblasti klást důraz
c. Aktuální trendy a budoucí vývoj
d. ISO 9001 a certifikace QMS
e. Vztah k normám ISO (integrované systémy řízení)

2. Úvod do problematiky QMS - Vedení
Úspěšná implementace systému řízení kvality je závislá na řadě faktorů, ale tím zdaleka nejpodstatnějším je podpora a aktivní prosazování QMS ze strany vedení organizace (podobně jako všech systémech řízení).
a. Politika, rozsah QMS a komunikace
b. Zaměření na zákazníka
b. Požadavky na efektivní nastavení QMS (řízení procesů, dokumentovaných informací, ...)
c. Role a odpovědnosti
d. Požadavky na zdroje a součinnost

PŘESTÁVKA NA KÁVU (15 min.)

3. Kontext organizace
a. Pochopení organizace
b. Zainteresované strany a jejich požadavky
c. Stanovení předmětu QMS

4. Plánování
a. Řízení rizik a příležitostí
b. Cíle kvality
c. Řízení změn

5. Podpora
a. Zdroje potřebné pro QMS
b. Způsobilost a povědomí lidí
c. Interní a externí komunikace
d. Řízení dokumentovaných informací

6. Provoz
a. Požadavky na produkty a služby
b. Návrh a vývoj produktů a služeb
c. Řízení externích poskytovatelů
d. Řízení výroby a poskytování služeb
e. Uvolňování produktů a služeb
f. Řízení neshodných výstupů

PŘESTÁVKA NA OBĚD

7. Hodnocení výkonnosti
a. Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování
b. Spokojenost zákazníka
c. Interní audit
d. Přezkoumání managementem

8. Zlepšování
Neshoda a nápravné opatření

VOLNÁ DISKUZE PO CELOU DOBU ŠKOLENÍ

Návaznost


Cena školení
11900,- Kč

Délka školení
1/6 (dny/hodiny)

Poznámka
V případě, že minimální počet přihlášených bude nižší než 2 osoby, bude školení přesunuto na nejbližší termín. O jakýchkoli organizačních změnách budete v čas informováni.

Kontakt
Při zájmu o detailnější informace o službách a řešeních RAC nás kontaktujte telefonicky, nebo pošlete e-mail na adresu rac@rac.cz.


Související odkazy

Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2019 Risk Analysis Consultants