Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Oficiální stanoviska a vyjádřeníProhlášení
O naší společnostiO společnosti
Naši dodavatelé a spolupracující firmyPartneři
Jaké máme certifikace a prověřeníCertifikace
Soubory ke staženíDownload
Základní nabídka našich služebSlužby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Produkty


Risk Analysis Consultants

Školení k novele kybernetického zákona 181/2014 Sb.

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

 
Jste zde: Infocentrum > O společnosti > Historie English version

Historie společnosti

Naše společnost byla založena jako ryze česká společnost s ručením omezením několika odborníky s dlouholetou praxí ve vývoji informačních systémů a bezpečnosti informací. Společnost vznikla jako reakce na problémy, které vyvstaly v polovině devadesátých let v důsledku jednostranného rozvoje využívání informačních technologií. Zaměřila se na poskytování nezávislých konzultačních a poradenských služeb v oblasti bezpečnosti informačních systémů a technologií.

1994 Popularizace problematiky bezpečnosti informací v českém prostředí zakladateli společnosti
1995 Založení společnosti de iure, první projekty ve státní správě
1996 Navázání úzkých kontaktů s dodavateli bezpečnostních řešení, projekty na klíč
1997 Založení místní pobočky mezinárodní odborné asociace ISACA, zahájení vlastních vývojových projektů v oblasti auditu IS a managementu rizik
1998 Projekty zajištění bezpečnosti velkých systémů ve státní správě a komerční sféře, realizace projektu obnovy funkčnosti IS
1999 Komplexní bezpečnostní projekty pro státní správu, specializované projekty pro komerční sektor, první lokalizace nástroje a metidky pro analýzu a řízení rizik
2000 Vývoj expertního systému pro audit bezpečnosti, poskytování poradenských služeb v oblasti managementu rizik a řízení bezpečnosti, vývoj standardizovaných řešení pro typické problémy
2001 Vytvoření české verze metodiky a nástroje pro analýzu a řízení rizik a vývoj metodiky a bezpečnostního profilu pro státní správu ČR
2002 Vývoj specializovaného analytického prostředí pro dotazníková šetření včetně rozsáhlých znalostních bází
2003 RAC se stává prvním soukromým znaleckým ústavem, který se komplexně zabývá znaleckým zkoumáním výpočetní techniky a informačních systémů. Realizace rozsáhlých projektů zavádění ISMS do organizací v ČR a získání certikace na systém řízení kvality podle ISO 9001:2000. Získání "Potvrzení" organizace pro práci s utajovanými skutečnostmi do stupně utajení "Důvěrné".
2004 Úspěšná příprava první organizace v ČR na certifikaci ISMS, realizace prvních rozsáhlých projektů pro EU a členství v mezinárodním konzultačním uskupení.
2005 Zavedení systému pro podporu provádění vzdáleného sběru a řízení informací pro analýzu a řízení rizik.
2006 Úspěšné zavedení a certifikace integrovaného systému řízení zahrnující systém řízení kvality podle ISO 9001:2000 a bezpečnosti informací podle ISO 27001:2005, jako i opětovné získání "Certifikátu informačního systému" organizace pro práci s utajovanými informacemi do stupně utajení "Důvěrné", včetně. Práce pro klienty mimo Evropu (Argentina, Čína, Japonsko).
2007 Úspěšná realizace rozsáhlých projektů v kategorii Vulnerability Management.
2008 Příprava společnosti s celosvětovou působností a mezinárodní sítí poboček na certifikaci ISMS podle ISO/IEC 27001.
2009 Vydání překladu publikace British Standards Institution "The Route Map to Business Continuity Management. Meeting the Requirements for BS 25999." pod názvem "Jak postupovat při řízení kontinuity činností", která se stala významnou pomůckou firem při zavádění BCM (Business Continuity Management). Recertifikace společnosti RAC a obnovení certifikátů ISO 27001 a ISO 9001.
2010 Příprava významné zahraniční průmyslové firmy na certifikaci BCM podle BS 25999-2:2007. Mezinárodní profesní asociace ISACA udělila vybraným konzultantům společnosti certifikaci CRISC (The Certified in Risk and Information Systems Control).
2011 Uzavření partnerství se společnostmi AirTight (technologie pro monitorování přístupu do Wi-Fi sítí a zajištění bezpečnosti přístupu), Cyber-Ark Software (monitorování a zajištění bezpečnosti správy přístupových práv a hesel) a AlgoSec ( analýza a řízení síťové bezpečnosti). Zavedení principů BCM u jedné z největších finančních společností v ČR.
2012

Členové týmu znaleckého ústavu společnosti Risk Analysis Consultants získali v rámci úspěšně složené zkoušky mezinárodní certifikát AccessData Certified Examiner.

2013

Realizace analýzy dopadů (BIA) ve společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (EBU - Enterprise Business Unit). Provedení Business Impact Analysis, řešení bezpečnostních incidentů a forenzní zajišťování důkazů z bezpečnostních incidentů a zavedení procesu a automatizovaného nástroje pro řízení zranitelností ve společnosti AVG Technologies. Evropská komise ocenila odbornost a kvalifikaci Znaleckého ústavu RAC a schválila k realizaci projekt vytvoření českého národního centra excelence pro potírání kybernetické kriminality (C4e).

2014 Příprava společností ČEPS, a.s. a AERO Vodochody AEROSPACE a.s. na certifikaci ISMS podle normy ISO/IEC 27001. Provedení analýzy dopadů (BIA) v Allianz pojišťovně, a.s. a analýzy rizik v Equa Bank a.s. Vydání prvního čísla časopisu Digital Forensic Journal. Uspořádání prvního ročníku semináře o digitální forenzní analýze Digital Forensics InfoDay.
2015 Vytvoření partnerského portálu pro oblast Digital Forensics www.forenzniprodukty.cz. Zavedení ISMS na neutajované systémy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR dle požadavků normy ISO/IEC 27001:2013 a zákona o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 sb. Nasazení řešení pro správu zranitelností a privilegovaných účtů u ČSOB na Slovensku.
2016 Vytvoření strategie BCM pro ICT služby NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.). Hodnocení rizik používání cloudových služeb pro Mainstream Technologies (Microsoft). Zavedení řešení pro správu zranitelností a privilegovaných účtů u Equa bank.V souladu s naší vizí chceme být vůdčím dodavatelem kvalitních a efektivních řešení zajišťujících ochranu a obnovu informačních systémů našich klientů na českém trhu.
Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2018 Risk Analysis Consultants