Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Oficiální stanoviska a vyjádřeníProhlášení
O naší společnostiO společnosti
Naši dodavatelé a spolupracující firmyPartneři
Jaké máme certifikace a prověřeníCertifikace
Soubory ke staženíDownload
Základní nabídka našich služebSlužby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Produkty


Risk Analysis Consultants

Školení k novele kybernetického zákona 181/2014 Sb.

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

 
Jste zde: Infocentrum > Prohlášení > ZÚ RAC vydal časopis DFJ

ZÚ RAC vydal první číslo časopisu "Digital Forensic Journal"

Znalecký ústav RAC se rozhodl v rámci svých vzdělávacích a publikačních aktivit zahájit vydávání odborného periodika "Digital Forensic Journal". Odborný časopis se věnuje problematice forenzního zkoumání digitálních dat a souvisejícími problematikami, jako je znalectví, kriminalistika, bezpečnost informací a podobně. Digital Forensic Journal vychází pololetně a jeho první číslo se právě dostává do distribuce.

Vydávání odborného periodika tohoto zaměření je unikátní počin v rámci celé ČR a je ojedinělou aktivitou i v rámci Evropy. Jsme přesvědčeni, že v této oblasti je akutní nedostatek lokálních informací a informovanosti a že tu panuje mnoho předsudků, zkreslených představ a omylů. Doufáme, že informace, které hodláme poskytovat prostřednictvím tohoto odborného časopisu přispějí k lepšímu pochopení problematiky jak u specialistů, tak u odborné veřejnosti. Časopis je otevřen všem přispěvatelům, jak specialistům, teoretikům, tak odborníkům z praxe.

Aktuálně je časopis vydáván bezplatně v elektronické formě i tištěné formě. V tištěné podobě jej najdete ve všech větších knihovnách ČR pod ISSN: 2336-4750.

Časopis Digital Forensic Journal je vydáván společností Risk Analysis Consultants, s.r.o. v kooperaci s Czech CyberCrime Centre of Excellence a za podpory programu "Prevence a boj proti trestné činnosti" Evropské unie (Evropské komise - Generálního ředitelství pro vnitřní věci). (Prevention of and Fight against Crime Programme of European Union, European Commission - Directorate-General Home Affairs).O znaleckém ústavu digitálních forenzních analýz společnosti Risk Analysis Consultants, s.r.o.
Na základě rozhodnutí Ministra spravedlnosti České republiky č. M-940/2003 ze dne 26. května 2003 byla společnost Risk Analysis Consultants, s.r.o. zapsána do prvního oddílu Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru kybernetika s rozsahem znaleckého oprávnění pro odvětví výpočetní technika se zaměřením na poskytování služeb v oblasti analýzy a posuzování bezpečnostních rizik informačních systémů. Společnost Risk Analysis Consultants, s.r.o. se tím stala prvním soukromým znaleckým ústavem, který se komplexně zabývá znaleckým zkoumáním výpočetní techniky a informačních systémů.

Znalecký ústav RAC poskytuje kompletní škálu služeb od odborných školení a seminářů, nezávislých a předběžných konzultací, přes přípravu a průběh zajištění dat, znalecké zkoumání až po případnou následnou účast znalce u soudu.

Související odkazy

Digital Forensic Journal
Znalecký ústav digitálních forenzních analýzInfocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2018 Risk Analysis Consultants