Nacházíte se na stránkách firmy Risk Analysis Consultants.
  ?
Informační centrum RACInfocentrum
Základní nabídka našich služebSlužby
Analýza a řízení bezpečnostních rizikŘízení rizik
Řízení a organizace bezpečnostiŘízení bezpečnosti
Zajištění kontinuity podnikatelských činnostíŘízení kontinuity
Řízení kvality
Forenzní analýzaForenzní analýza
Výzkum a vývoj
Potřebujete řešit různé aspekty bezpečnosti informací ?Specifické služby
Základní informace o našich řešeníchŘešení
Produkty


Risk Analysis Consultants

Úspěšné potvrzení certifikace integrovaného systému řízení

Oxygen Forensic Detectiv zvládá i cloud

Co přináší Forensic Toolkit 6.0?

 
Jste zde: Služby > Řízení kontinuity English version

BCM: Řízení kontinuity činností

Řada problémů spojených s využíváním informačních systémů a technologií je obtížně řešitelná na úrovni preventivních opatření. Jedná se zpravidla o problémy spojené se selháním částí informačních systémů nebo klíčových technických prvků vlivem živelných katastrof či selháním použité techniky. V těchto případech nastupuje na scénu oblast kontinuity (BCP) a obnovy funkčnosti (DRP) informačních systémů a technologií.

Jak vám můžeme pomoci?
V procesu plánování kontinuity činností organizace postupujeme dle, dlouholetou praxí prověřených, metodických zásad a praktik. Námi nastavený proces a výstupy BCP jsou v plném souladu s hlavním standardem odvětví ISO 22301 (dříve BS 25999 a PAS56:2003 Guide to Business Continuity Management ), normou ISO/IEC 27002, standardy ITIL (Information Technology Infrastructure Library) a COBiT (Control Objectives for Information and Related Technology) a v neposlední řadě také s požadavky kapitálové přiměřenosti bank BASEL II.

Chraňte dobré jméno a pověst vaší organizace
Řízení kontinuity činností organizace (BCM) není jenom o reakci na vzniklý incident. Také to není jenom o obnově po katastrofě, krizovém řízení, řízení rizik nebo technologické obnově. A není to jenom profesně specializovaná disciplína. BCM je aktivita úzce spojená a podřízená podnikání, která může poskytnout strategický a provozní rámec pro pohled na způsob, jakým organizace poskytuje svoje produkty a služby a jak je při tom odolná proti jejich zničení, narušení nebo ztrátě.

Řada organizací má za to, že jim se incidenty nepřihodí, nebo že pojištění jako takové jim dovolí se ze ztráty či incidentu rychle a účinně vzpamatovat. Pojištění je klíčovou komponentou celkového řešení BCM. Pojištění může poskytnout finanční pokrytí ztráty nebo incidentu, nezabrání však incidentu, nezajistí obnovení činnosti, znovu vybudování organizace, nezíská zpět ztracenou důvěru zákazníků. Zatímco bomby, požáry a povodně zaujímají místa na titulních stranách novin, většina krizí jsou "tiché katastrofy" které postihují pouze jednu organizaci. Tyto tiché katastrofy jsou schopny poškodit nejcennější aktiva organizace, tj. její značku nebo image a dobré jméno. Pokud nejsou image a dobré jméno organizace důsledně bráněny, a to již v momentě kdy události, které mohou negativně ovlivnit běžný provozní a řídící systém, teprve nabývají na síle, mohou být snadno a rychle zničeny.

Účinnost BCM je nejlépe demonstrována na schopnosti organizace vrátit se k běžnému provozu!
Po organizace, které chtějí demonstrovat svou připravenost na havárii vůči svým zákazníkům a partnerům, jsme připraveni nabídnout konzultační podporu při přípravě na certifikaci systému řízení kontinuity činností (Business Continuity Management System, BCMS) a dosažení souladu s požadavky normy ISO 22301 (BS 25999-2:2007).

Kontakt

Při zájmu o detailnější informace nás kontaktujte.


Jak postupovat při řízení kontinuity činností
ISO 22301 Societal security -- Business continuity management systems --- Requirements
ISO 22313 Societal security — Business continuity management systems — Guidance
Školení BCM
BS 25999-1 Code of practice for business continuity management
BS 25999-2 Specification for business continuity management
První standard pro testování BCM


Hlavním cílem plánování kontinuity a obnovy funkčnosti kritických činností a procesů organizace je dosažení nepřetržité dostupnosti nabízených produktů a poskytovaných služeb.

Školení
Infocentrum Segmenty a obory Znalecký ústav
Tiskové zprávy Státní správa Školení
O společnosti Finanční instituce Forenzní produkty
Partneři Telekomunikace Věda a výzkum
Klienti Průmysl Digital Forensic Journal
Certifikace Policie ČR
Download
Průvodce
Hledání
Podmínky | Soukromí | Politika IMS © 2019 Risk Analysis Consultants